Aktualności

Program rolnośrodowiskowy

Program rolnośrodowiskowy

OSTATNIE TERMINY !!!

Prosimy o zgłaszanie się do 28.02.2018 tel. 723 669 57)

Przypominamy że OSTATECZNY termin składania Wniosków i Wykazów do Instytutu dla
a) hodowców po raz pierwszy przystępujących do Programu to 31 grudnia
b) hodowców przedłużających Program – to 31 stycznia (terminy ustalane są na styczeń)
c) hodowców już uczestniczących w Programie to koniec lutego każdego roku.

Wstecz