Aktualności

Przeglądy ogierów

Przeglądy ogierów

Terminarz ogierów

Terminy i miejscowości 


Przeglądy będą rozpoczynały się w danym dniu od godziny 8.30 i przebiegały do godzin popołudniowych według podanej kolejności, a w dniach kiedy daty się powtarzają będą przeprowadzane przez dwie osoby. Jeśli dane o ogierach na punktach są nieaktualne prosimy o natychmiastowe zawiadomienie DZHK.

Przypominamy!!!
Bloczki pokryć właściciele ogierów powinni rozliczyć na przeglądach ogierów lub dostarczyć do DZHK Wrocław do 15 grudnia 2017.

Wstecz